Quan Công võ thánh

TÍN ngưỡng dân gian của nhân loại hiếm có vị tướng nào mà sức ảnh hưởng đến văn hóa dân gian như võ thánh quan công .

Ông là một trong những vị tướng mà dân gian thờ trong tất cả các công trình tâm linh như đền chùa miếu mạo như ông , ông là mộ trong những vị chiến tướng số một trong chiều đại thục hán giúp cho lưu bị xưng đế một phương mặc dù có công trong việc thành lập nhà thục hán nhưng bản thân ông cũng biết là mình cũng giết quá nhiều người nên khi ông chết theo như dân gian truyền tụng thì ông muốn nương nhờ cửa phật một phần để ông tu tâm xám hối tội do mình gây ra một phần tâm nguyện là ông muốn hộ trì Tam Bảo nên ông nương nhờ tam bảo để hoằng dương phật pháp.

Không chỉ ở Đông Nam Á mà các nước trên thế giới cũng có nhiều miếu thờ Quan Công với quy mô hoành tráng, khói hương không dứt các miếu thờ Quan Công có ở hầu khắp các quốc gia trên toàn thế giới

Những tích xưa thời Tam Quốc (220 – 280) về Quan Công như Đào viên kết nghĩa, Qua 5 ải chém 6 tướng, Quan Công phò Nhị tẩu, tha Tào Tháo ở Hoa Dung Đạo, thu phục Hoàng Trung, đại chiến Mã Siêu… luôn được tái diễn trên sân khấu tuồng và phim ảnh.

Trong ngàn vạn miếu thờ Quan Công trên toàn thế giới còn có các tượng ông trong các không gian thờ cúng khác nhau như đình chùa miếu mạo hầu như ở đâu cũng có tượng của ông

Theo Quan thị gia phổ, Quan Công (Công nguyên 161 – 219), là hậu duệ đời thứ 27 của trung thần Quan Long Phùng đời Hạ Kiệt, người bị giết vì can gián vua. Ông nội Quan Công là Quan Thẩm, cha là Quan Nghị, đều là người tinh thông kinh sách.

Quan Công tên thật là Quan Vũ, tự Trường Sinh, sau đổi là Vân Trường. Người có tướng lạ, sức khoẻ địch nổi muôn người, kết nghĩa huynh đệ với Lưu Bị, Trương Phi cùng phò nhà Hán, đứng đầu trong “Ngũ hổ tướng” đất Thục. Quan Công là võ tướng lại có mưu lược, lập nhiều chiến công, giúp Lưu Bị rất nhiều trong việc lập nên nhà Thục Hán. 

Tương truyền, sau khi Quan Công chết, u linh không tan, tụ nơi núi Ngọc Tuyền đòi trả đầu. Trên núi có cao tăng Phổ Tĩnh khuyên giải rằng: “Nhân nào quả nấy, nếu ông đòi trả đầu thì ai trả đầu cho Nhan Lương, Văn Xú cùng bao người khác đã bị ông giết?”. Quan Công nhất thời đốn ngộ bèn cúi tạ mà đi. Từ đó hiển thánh giúp đỡ dân chúng rất nhiều. Người dân vì thế mà cảm đức nên lập miếu thờ trên núi, cúng tế quanh năm.

Hàng ngàn năm qua, hình tượng Quan Công là biểu trưng của trung, hiếu, lễ, nghĩa, nhân, dũng, được tôn xưng là “Võ Thánh”, có ảnh hưởng rất sâu rộng trong lịch sử, văn hoá xã hội Trung Hoa cũng như toàn thế giới 

 

Website: https://noithatdoanthang.com.
Email: doanthang36@gmail.com.
Hotline: 0982252684 hoặc0372811188.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *